اطلاعیه بیمه توافقی(غیراجباری) راهنمایان گردشگری

موضوع: پرداخت حق بیمه تیرماه

راهنمایان گردشگری مشمول بیمه حمایتی اقشار خاص

 

با سلام و احترام

 

به اطلاع می‌رساند با توجه به رایزنی های صورت گرفته با وزارت گردشگری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، موضوع تخصیص حق بیمه سهم دولت به زودی حل و به حساب تامین اجتماعی واریز خواهد شد. اما با توجه به خطر انقطاع بیمه و خروج فرد از لیست افراد تحت حمایت دولت برای بیمه، خواهشمند است نسبت به پرداخت حق بیمه صرفا تیرماه به صورت ۲۷درصد به مبلغ ۱/۳۷۰/۶۳۵ تومان اقدام نمایید.

بدیهی است در صورت تعلل نهاد متولی تخصیص بودجه، طبق قول وزیر محترم گردشگری، سهم دولت بیمه راهنمایان از محل بودجه وزارت گردشگری تامین اعتبار خواهد شد.

نکته:

مجددا تاکید می‌شود مهلت پرداخت بیمه تیرماه در سامانه تامین اجتماعی حداکثر تا پایان مرداد ماه خواهد بود. مدنظر داشته باشید انقطاع در پرداخت حق بیمه ممکن است منجر به خروج همکاران محترم از لیست حمایت دولت شود.

با تشکر

 

سید محسن حاجی‌سعید

 

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران

 

روابط عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران

آخرین اخبار