جلسه تشریح فرایند نام نویسی بیمه راهنمایان گردشگری در پارک آب و آتش

همزمان با اجرای فاز یک بیمه راهنمایان گردشگری، فرآیند نام نویسی بیمه تامین اجتماعی با حضور راهنمایان گردشگری در بوستان آب و آتش تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن، روز سه شنبه 4 خرداد ماه، راهنمایان گردشگری استان تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی در پارک آب و آتش گرد هم آمدند تا ضمن قدردانی از زحمات دست اندرکاران در روند پیگیری بیمه تامین اجتماعی راهنمایان گردشگری، اطلاعات لازم را در خصوص نحوه ی نام نویسی این بیمه دریافت نمایند.

بر این اساس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران با دریافت کد کارگاهی، در فاز نخست تعداد پنجاه نفر از راهنمایان گردشگری استان را به اداره کل تامین اجتماعی استان تهران معرفی خواهد کرد و این افراد با مراجعه به شعب بیمه و تکمیل مدارک و واریز حق بیمه خود از شرایط بیمه تامین اجتماعی راهنمایان گردشگری بهره‌مند خواهند شد. همانگونه که در خبرهای گذشته اشاره شد، انجمن های صنفی پس از سالها پیگیری حقوق راهنمایان گردشگری کشور در قالب تفاهم نامه ای با سازمان تامین اجتماعی به دنبال دریافت پوشش دولتی برای پرداخت سهم کارفرمایی بیمه هستند.

در این پوشش پرداختی حق بیمه تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن بیمه بیکاری بیست و هفت درصد مبلغ پایه حقوق و دستمزد سالانه است که در این پوشش 20 درصد سهم دولت و 7 درصد سهم راهنمایان گردشگری خواهد بود.

مقرر است فاز دوم نام نویسی بیمه تامین اجتماعی راهنمایان گردشگری پس از به نتیجه رسیدن فاز نخست و پیش از پایان خرداد ماه اعلام گردد.

تلاش کانون انجمن های صنفی راهنمایان گرشگری کشور بر این است تا با تداوم حمایت نمایندگان محترم مجلس محترم شورای اسلامی در دولت بعد نیز این روند ادامه داشته و راهنمایان گردشگری از پوشش شرایط بیمه تامین اجتماعی بهرمند گردند.

روابط عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران

آخرین اخبار