14 مهر، روز تهران

قلب تپنده و پایتخت ایران.

 

تهران را شاید اکثریت به شلوغی و ترافیک بشاسند، اما این کلان شهر در دل خود زیبایی های نهفته دارد که باید آنها را شناخت و برای حفظ هویت و میراثش و همینطور معرفی آن به همگان تلاش کرد.

انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران این روز را به همه به ویژه راهنمایان گردشگری که در معرفی هرچه بهتر میراث پایتخت تلاش می کنند، تبریک و تهنیت می گوید.

 

روابط عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران