همکار گرامی،
خواهشمد است در سامانه جامع راهنمایان گشت (سادرا) ثبت نام و جهت تمدید کارت مراحل زیر را دنبال فرمایید.
ta.mcth.ir

راهنمای استفاده از سامانه سادرا

مراحل تمدید کارت:

  1. ورود به سامانه
  2. ثبت درخواست خوداظهاری کارت راهنمای گشت (درصورتیکه کارت راهنمای گردشگری قبلا برای شما صادر شده باشد ولی اطلاعات شما در سامانه ثبت نشده باشد، از منوی درخواست جدید، زیرمنوی ثبت درخواست، خوداظهاری کارت راهنمای گشت را انتخاب نمایید.)
  3. تکمیل فرم و ارسال مدارک
  4. دریافت تاییدیه کارشناس مربوطه (در صورت تایید مدارک، درخواست شما جهت صدور کارت به دفتر هماهنگی استان ارسال خواهد شد.)
  5. تایید نهایی و صدور کارت (پس از دریافت تاییدیه نهایی، با مراجعه به دفتر هماهنگی استان نسبت به دریافت کارت خود قدام نمایید.)

نکته:

  • با ثبت خوداظهاری راهنما و تایید درخواست توسط استان مربوطه، کارت شما به مدت یک سال تمدید می گردد و نیازی به ثبت درخواست تمدید کارت راهنما نمی باشد.
  • در صورتیکه اعتبار کارت راهنمای گشت شما به پایان رسیده باشد، از منوی درخواست جدید زیرمنوی درخواست تمدید کارت راهنما را انتخاب نمایید.

توجه!

در صورتی که در هنگام ثبت نام با خطای تکراری بودن کد ملی مواجه شدید،

و یا در زمان وارد شدن به سامانه با مشکلاتی از قبیل فراموشی رمز روبرو شدید،

با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید.

021-66582052