نرخ‌نامه دستمزد راهنمایان گردشگری در سال 1403

مطابق نرخ‌نامه مصوب کانون و جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران، حداقل دستمزد روزانه راهنمایان گردشگری برای سال 1403، به استناد ماده 41 قانون کار، ماده 5 آیین نامه راهنمایان گردشگری و نرخ پایه اعلامی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است :

این نرخ‌نامه حداقل دستمزد راهنمایان گردشگری برای تور های معمول است. لذا با توجه تنوع برنامه ها، ساعت کاری روزانه، سختی کار و کمبود راهنمای مسلط بر برخی زبان‌های خاص، ملاک تعین نرخ، توافق بین راهنما و کارفرماست.

امید است با تاکید هیئت مدیره انجمن های استانی، راهنمایان گردشگری کشور با رعایت حداقلِ دستمزد در دریافت حقوق خود از کارفرمایان و گردشگران کوشا باشند.

دستمزد راهنمایان گردشگری در سال 1403

دانلود فایل PDF

دستمزد راهنمایان گردشگری در سال 1402

دانلود فایل PDF

دستمزد راهنمایان گردشگری در سال 1401

دانلود فایل PDF

دستمزد راهنمایان گردشگری در سال 1400

دانلود فایل PDF