نرخ‌نامه دستمزد راهنمایان گردشگری در سال 1402

مطابق نرخ‌نامه مصوب کانون و جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران، حداقل دستمزد روزانه راهنمایان گردشگری برای سال 1402، به استناد ماده 41 قانون کار، ماده 5 آیین نامه راهنمایان گردشگری و نرخ پایه اعلامی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است :

این نرخ‌نامه حداقل دستمزد راهنمایان گردشگری برای تور های معمول است. لذا با توجه تنوع برنامه ها، ساعت کاری روزانه، سختی کار و کمبود راهنمای مسلط بر برخی زبان‌های خاص، ملاک تعین نرخ، توافق بین راهنما و کارفرماست.

امید است با تاکید هیئت مدیره انجمن های استانی، راهنمایان گردشگری کشور با رعایت حداقلِ دستمزد در دریافت حقوق خود از کارفرمایان و گردشگران کوشا باشند.

دستمزد راهنمایان گردشگری در سال 1402

دانلود فایل PDF

دستمزد راهنمایان گردشگری در سال 1401

دانلود فایل PDF

دستمزد راهنمایان گردشگری در سال 1400

دانلود فایل PDF