انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان تهران

انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران در بهار ۱۳۸۷ با هدف پی گیری حقوق راهنمایان گردشگری تشکیل شده است. ایجاد تعامل با دیگر تشکل‌های گردشگری همچون آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط، ایجاد زمینه اشتغال برای راهنمایان گردشگری و انسجام قانونی در تبیین نوع وظایف و فعالیت‌های راهنمایان گردشگری از اهداف این انجمن است.

چارت سازمانی
اساسنامه
ادوار هیأت مدیره
سابقه فعالیت

چارت سازمانی انجمن

اساسنامه انجمن

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ این انجمن صنفی تشکیل می‌گردد.

دانلود اساسنامه انجمن

ادوار هیأت مدیره

از دیماه 1400 تا دیماه 1402

اعضای هیأت مدیره :

 • محمد حسین یزدانی (رئیس هیات مدیره)
 • حمید درودیان (نائب رئیس هیات مدیره)
 • امیر روستایی (عضو هیات مدیره و خزانه دار)
 • مسعود سلمان زاده (عضو هیات مدیره و دبیر)
 • الهام خادم حسینی (عضو هیات مدیره)

 

بازرسین :

از مرداد 1397 تا مرداد 1399

اعضای هیأت مدیره :

تغییرات در هیات مدیره:

 • استعفای آقای محمد منظر نژاد از هیات مدیره

بازرسین :

بازرسین سال ۱۳۹8:

بازرسین سال ۱۳۹9:

از خرداد 1395 تا مرداد 1397

اعضای هیأت مدیره :

 • محمدحسین یزدانی (رئیس هیات مدیره)
 • الهام خادم حسینی ( نائب رئیس هیات مدیره)

 • مهسا مطهر( عضو هیات مدیره)
 • امیر روستایی(خزانه دار)
 • حمید درودیان( دبیر و عضو هیات مدیره )
 • رضا رحیمیان‎پور ( عضو علی البدل هیات مدیره)
 • حمزه رشدی( عضو علی البدل هیات مدیره)

بازرسین :

بازرسین سال ۱۳۹5:

 • فاطمه رحیمی ( بازرس اصلی)

 • رضا بازگیر ( بازرس علی البدل)

بازرسین سال ۱۳۹۶:

 • حمیده بنیادی : بازرس اصل
 • مسعود سلمان زاده : بازرس علی البدل

از خرداد 1393 تا خرداد 1395

اعضای هیأت مدیره :

 • محمدحسین یزدانی (رییس هیات مدیره)

 • آرش نورآقایی (عضو اصلی هیات مدیره)
 • ژاله ابراهیمی (نایب رییس هیات مدیره)
 • حمید درودیان ( دبیر و عضو اصلی هیات مدیره)
 • علی اکبری (عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار)
 • دینا چراغوند (عضو علی البدل هیات مدیره)
 • بابک نعمت پور (عضو علی البدل هیات مدیره)

بازرسین :

 • ساغر کوهستانی (بازرس اصلی)

 • امیر روستایی (بازرس علی البدل)

از اردیبهشت 1392 تا اردیبهشت 1393

اعضای هیأت مدیره :

 • محمد حسین یزدانی (رئیس هیات مدیره)

 • ژاله ابراهیمی (نایب رییس هیات مدیره)
 • حمید درودیان( دبیر و عضو اصلی هیات مدیره)
 • اشکان بروج(عضو اصلی هیات مدیره)
 • ارژنگ انتصاری ( خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره)
 • امیر روستایی (عضو علی البدل هیات مدیره)
 • مهسا مطهر(عضو علی البدل هیات مدیره)

بازرسین :

 • فرشاد طهمورثی ( بازرس اصلی)

 • ساغر کوهستانی (بازرس علی اصلی)

از اردیبهشت 1391 تا اردیبهشت 1392

اعضای هیأت مدیره :

 • آرش نور آقایی (رئیس هیات مدیره)
 • حمید درودیان ( دبیر و عضو اصلی هیات مدیره)
 • ژاله ابراهیمی (نایب رییس هیات مدیره)
 • سیده مهسا مطهر (عضو اصلی هیات مدیره)
 • فرشاد طهمورثی( خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره)
 • کیومرث غفاری (عضو علی البدل هیات مدیره)
 • بابک نعمت پور(عضو علی البدل هیات مدیره)

بازرسین :

 • مریم حصارکی (بازرس اصلی)

 • مصیب دوانی(بازرس علی‌البدل)

از اردیبهشت 1390 تا اردیبهشت 1391

اعضای هیأت مدیره :

 • آرش نور آقایی (رئیس هیات مدیره)

 • سیده مهسا مطهر ( نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره)
 • فرشاد طهمورثی (خزانه دار)
 • حمید درودیان (دبیر )
 • کیومرث غفاری (عضو اصلی هیات مدیره)
 • مهرانگیز حاتمی (عضو علی البدل هیات مدیره)
 • نسرین شهریوری(عضو علی البدل هیات مدیره)

بازرسین :

 • مصیب دوانی (بازرس اصلی)
 • زهره عباس زاده (بازرس علی‌البدل)

از اردیبهشت 1387 تا اردیبهشت 1390

اعضای هیأت مدیره :

 • محمدحسین یزدانی (رییس هیات مدیره)
 • زهره عباس زاده (نایب رییس هیات مدیره)
 • آرش نورآقایی (عضو اصلی و دبیر)
 • کیانوش محرابی (عضو اصلی هیات مدیره)
 • علی رجبی (خزانه دار)
 • شهره جلیلی (عضو علی البدل هیات مدیره)
 • کامبیز مدنی پور (عضو علی البدل هیات مدیره)

بازرسین :

 • ابراهیم مقدم (بازرس اصلی)
 • مصیب دوانی (بازرس علی البدل)
سابقه فعالیت

سابقه فعالیت انجمن

انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران در طول سالهای فعالیت خود اقدامات و برنامه های متعدد و متنوع صنفی، فرهنگی و آموزشی به انجام رسانیده است که فهرستی از آنها از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.

دانلود فایل سابقه انجمن