آموزش

مدیریت آموزش انجمن صنفی راهنمایان استان تهران با هدف همفکری و ارتقای سطح آموزش راهنمایان استان و کشور آغاز به کار نموده است. در ساختار جدید این مدیریت تصمیم دارد با تشکیل دو کمیته تخصصی در دو بخش برنامه ریزی و استاندارد سازی آموزشی و بازآموزی و افزایش دانش عملکردی راهنمایان اقداماتی به انجام رساند. به عبارت دیگر فعالیت ‌های مدیریت آموزش را می توان در دو بند زیر خلاصه کرد:

 • ارتقا جایگاه فکری و آموزشی انجمن در سطح سیاست گذاری
 • طراحی دوره های کاربردی و نظارت بر اجرای آنها

کمیته تدوین استاندارد و برنامه ریزی:

در این کمیته سعی بر آن است تا با تکیه بر دانش راهنمایان با تجربه و تجارب راهنمایان کشورهای پیشرو، متناسب با برنامه ریزی های کلان گردشگری کشور نسبت به تدوین استانداردهای مناسب و مدول درسی مرتبط اقداماتی به انجام رسد. از جمله اهداف این کمیته تخصصی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • تدوین استانداردی متناسب برای مصاحبه زبان راهنمایان
 • تدوین چارچوب کاربردی برای تعیین حداقل میزان دانش عمومی راهنمایان
 • تدوین استانداردی برای دانش تخصصی راهنمایان
 • برنامه ریزی برای حذف نقاط ضعف آموزشی در حوزه تورهای داخلی، ورودی و خروجی
 • برنامه ریزی برای تامین ملزومات آموزشی متناسب با تغییرات سنی، سلیقه ای و جنسیتی گردشگران
 • برنامه ریزی برای  تامین ملزومات آموزشی برای هدایت ملیت های جدید گردشگران ورودی
 • تبیین استانداردهایی برای راهنمایی گشت در انواع نوین گردشگری مانند سلامت، ورزشی، طبیعت گردی تخصصی و …

کمیته بازآموزی و کارورزی

کمیته حاضر با هدف طراحی دوره های مورد نیاز راهنمایان گردشگری به فراخور شرایط موجود و همچنین افزایش امکان فعالیت کارورزی راهنمایان فعالیت خواهد نمود. به عبارت بهتر دراین کمیته دورهایی مستقیما بر اساس نیازهای کاربردی راهنمایان طراحی و اجرا خواهد شد.

از اهداف فعالیت این کمیته می شود این موارد را بر شمرد:

 • جبران کاستی های آموزشی دوره ای رسمی راهنمایان
 • اجرای کارگاه های آموزشی مجازی و حضوری متناسب با شرایط کارورزی راهنمایان
 • طراحی برنامه هایی برای یادآوری نکات پیشین یا بروز رسانی دانش قبلی راهنمایان
 • طراحی استاندارد کمک  راهنما و اجرای آن در گشتهای داخل استان.

فعالیت های در دست اقدام

 

فعالیت های انجام شده

معرفی اعضای مدیریت آموزش

حمیده بنیادی
حمیده بنیادی
مدیر آموزش

کمیته تدوین استاندارد و برنامه ریزی

دبیر کمیته:

شما می توانید داوطلب باشید

شما می توانید داوطلب باشید
شما می توانید داوطلب باشید
عضو کمیته
شما می توانید داوطلب باشید
شما می توانید داوطلب باشید
عضو کمیته

کمیته بازآموزی و کارورزی

دبیر کمیته:

سارا یکتا پرست (شماره تماس: 09357661212)

شما می توانید داوطلب باشید
شما می توانید داوطلب باشید
عضو کمیته
شما می توانید داوطلب باشید
شما می توانید داوطلب باشید
عضو کمیته