کمیته تخصصی طبیعت‌گردی

در کمیته تخصصی طبیعتگردی

اهداف :

  •  

فعالیت ها

  • معرفی،

فعالیت های در دست اقدام

فعالیت های انجام شده

فرزاد پور فرزانه
فرزاد پور فرزانه
دبیر کمیته تخصصی

اعضای کمیته

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18