عکس کاور خود را تغییر دهید
EhsanJafari
عکس کاور خود را تغییر دهید
مدیر روابط عمومی انجمن راهنمایان تهران راهنمای تخصصی هخامنشی از سال 87 سرپرست کارگروه اکوتوریسم باشگاه فرهنگی ورزشی شیراز جوان (90 تا 95) مدیر مرکز اکوتوریسم شیراز (92 تا 96)
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

جعفری
احسان
انگلیسی
راهنمای فرهنگی, راهنمای اکوتوریسم

مدیر روابط عمومی انجمن راهنمایان تهران
راهنمای تخصصی هخامنشی از سال 87
سرپرست کارگروه اکوتوریسم باشگاه فرهنگی ورزشی شیراز جوان (90 تا 95)
مدیر مرکز اکوتوریسم شیراز (92 تا 96)

1391
مهندسی عمران
فوق لیسانس
09173139035
تصویر 1
تصویر 2
تصویر3