عکس کاور خود را تغییر دهید
EhsanJafari
عکس کاور خود را تغییر دهید
بازرس هیات مدیره انجمن راهنمایان تهران مدیر روابط عمومی انجمن راهنمایان تهران راهنمای تخصصی هخامنشی از سال 87 سرپرست کارگروه اکوتوریسم باشگاه فرهنگی ورزشی شیراز جوان (90 تا 95) مدیر مرکز اکوتوریسم شیراز - مجری تورهای تخصصی طبیعتگردی (92 تا 96)
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

جعفری
احسان
راهنمای فرهنگی, راهنمای اکوتوریسم

بازرس هیات مدیره انجمن راهنمایان تهران
مدیر روابط عمومی انجمن راهنمایان تهران
راهنمای تخصصی هخامنشی از سال 87
سرپرست کارگروه اکوتوریسم باشگاه فرهنگی ورزشی شیراز جوان (90 تا 95)
مدیر مرکز اکوتوریسم شیراز - مجری تورهای تخصصی طبیعتگردی (92 تا 96)

1391
راهنمای تورهای ورودی, راهنمای تورهای داخلی
مهندسی عمران
فوق لیسانس
09173139035
تصویر 1
تصویر 2
تصویر3