عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
- مربی و مدرس کوهپیمایی فدراسیون کوه نوردی و صعود های ورزشی - راهنمای بین المللی طبیعت گردی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - راهنمای ملی کوهستان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - کارشناسی ارشد طبیعت گردی گرایش اکوتوریسم دانشگاه سراسری سمنان - مدرس دروس اکوتوریسم و ژئوتوریسم وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - عضو مدعو کمیته ملی طبیعت گردی(میز تخصصی کوهستان و میز تخصصی ژئوتوریسم) وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - مسئول کمیته تخصصی طبیعت گردی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

پورفرزانه
فرزاد
انگلیسی
راهنمای اکوتوریسم, راهنمای کوهستان

- مربی و مدرس کوهپیمایی فدراسیون کوه نوردی و صعود های ورزشی
- راهنمای بین المللی طبیعت گردی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
- راهنمای ملی کوهستان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
- کارشناسی ارشد طبیعت گردی گرایش اکوتوریسم دانشگاه سراسری سمنان
- مدرس دروس اکوتوریسم و ژئوتوریسم وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
- عضو مدعو کمیته ملی طبیعت گردی(میز تخصصی کوهستان و میز تخصصی ژئوتوریسم) وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
- مسئول کمیته تخصصی طبیعت گردی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران

1399
راهنمای تورهای داخلی
کارشناسی ارشد طبیعت گردی گرایش اکوتوریسم
فوق لیسانس
09127838848