تخلفات رانندگان

منظور از تخلف رانندگان، هرگونه تخلفی است که راهنمایان را در اجرای برنامه گشت دچار مشکل نماید. بدیهی است نتایج این گزارش پس از راستی آزمایی ضمن اعلام عمومی به فعالان صنعت در اختیار سازمانهای مربوطه جهت اقدام قرار می گیرد.

 

نمونه تخلف های رانندگان

موارد زیر می تواند به عنوان تخلف رانندگان در اجرای گشت ها و سفرها محسوب می شود:

 

 1. عدم همراه داشتن صورتحساب.
 2. عدم رعایت بهداشت و استاندارد حرفه ای و اخلاقی از سوی راننده و همکاران وی.
 3. نقص فنی خودرو بطوریکه مانع اجرای گشت با رضایت مسافران شود.
 4. عدم رعایت زمان بندی های مربوطه در برنامه سفر.
 5. حمل بار و یا مسافر خارج از ظرفیت و برنامه گشت.
 6. عدم آگاهی نسبت به مسیر گشت که موجب اتلاف وقت و خلل در اجرای برنامه گشت شود.
 7. تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی بطوریکه سلامت مسافرین یا برنامه گشت در معرض مشکل قرار بگیرد.
 8. درخواست مبالغ خارج از قرارداد با دفاتر مسافرتی و باج خواهی به هر شکل در حین گشت.
 9. همکاری با تورهای غیر مجاز

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم ثبت گزارش تخلف

1 مشخصات متخلف
2 مشخصات گزارش دهنده
 • شامل: شماره پلاک، رنگ و سایر توضیحات ...
 • شامل: زمان، مکان و چگونگی وقوع تخلف
 • فایل ها را به اینجا بکشید