روز جهانی راهنمایان گردشگری

همکاران گرامی، راهنمایان گردشگری استان تهران،
۲۱ فوریه روز جهانی راهنمایان گردشگری را به شما عزیزان که با سخت جانی و سخت کوشی در کوران ناملایمات این سرزمین، همچنان با عشق در راه بایستی کشورمان گام می زنید، شادباش می گوییم. بمانید برای ایران
روابط عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران

آخرین اخبار