انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران در طول سالهای فعالیت خود، با هدف تسهیل شرایط کاری و رفاه همکاران راهنمای گردشگری استان، اقدامات متعددی را به انجام رسانده است. استفاده از خدمات خانه کارگر، پیگیری بیمه راهنمایان، ارائه انواع معرفی نامه ها و ایجاد امکان بهره برداری از خدمات مختلف با هزینه کمتر و … از جمله این این اقدامات است.

همکاران محترم می توانند از طریق لینکهای زیر از شرایط برخورداری از این خدمات مطلع شوند.