برگزاری نخستین جلسه مدیریت آموزش انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران

30 ام آبان ماه نخستین جلسه مدیریت آموزش انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران با حضور اعضای این مدیریت و در راستای تعیین اهداف آموزشی و ارائه راهکارها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن راهنمایان گردشگری استان تهران، در این جلسه سیاست ها و اهداف گروه آموزش مطرح و اولویت ها و راهکارهای مناسب جهت بهبود عملکرد راهنمایان گردشگری استان تهران در پساکرونا بررسی شد.

 

این گزارش حکایت از آن دارد که هدف گروه آموزش انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران تنها برگزاری کلاسهای آموزشی نبوده و ارائه راهکارهای مناسب در جهت بهبود عملکرد راهنمایان گردشگری برای برپایی تورهایی با اهداف خاص مد نظر است. به طوری که یکی از گزینه‌های بررسی شده در این جلسه نحوه اجرای تورهای سالمندان ونیز برنامه های گردشگری مخصوص کودکان بوده است.

 

بر این اساس، توجه به موضوعاتی همچنین حفظ محیط زیست در اجرای تورهای آموزشی کودکان که معمولاً اعضای خانواده نیز در آن حضور دارند، به عنوان یکی از راههای بالا بردن کیفیت این دسته از تورها معرفی و پیشنهاداتی برای آموزش به راهنمایان گردشگری ارائه شد.

 

هدف گروه آموزش انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود عملکرد راهنمایان گردشگری در برگزاری تورهایی با اهداف خاص است.

با توجه به وضعیت کنونی کرونا در کشور و اهمیت موضوع آموزش در انجمن صنفی راهنمایان گردشگری، مقرر شد فیلم های آموزشی کوتاه با محتوای افزایش کیفیت اجرای تورهای گردشگری در فضای مجازی و به ویژه کانال های ارتباط با اعضا ارائه شود تا بدین ترتیب اقدامات موثری در حوزه آموزش انجمن برداشته شود.

آخرین اخبار