پیام تبریک هیات مدیره به مناسبت روز خبرنگار

خبرنگاری شغل، حرفه، عشق و هنر است، هنر و عشقی که با جان و دل آمیخته است.

هفدهم مرداد روز خبرنگار را به اهالی رسانه به ویژه خبرنگاران حوزه گردشگری تبریک عرض می نماییم.

 

هیات مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران

آخرین اخبار