بیمه تامین اجتماعی راهنمایان گردشگری

همکاران گرامی،

بدینوسیله به استحضار می رساند “کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور” با پیگیری مستمر در دو سال گذشته موفق به انعقاد تفاهمنامه با سازمان تامین اجتماعی کشور شد. همچنین با رایزنی و همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف به پوشش بیمه راهنمایان گردشگری به عنوان اقشار خاص گردید.

بر این اساس تشکل‌های عضو کانون، تحت عنوان نمایندگان کانون، نسبت به جمع آوری درخواست افراد متقاضی بیمه غیر اجباری (توافقی)، تشکیل پرونده و معرفی مشمولین به شعبات تامین اجتماعی سراسر کشور اقدام خواهند کرد.

لذا از کلیه همکارانی واجد شرایط دعوت می‌شود تا با تکمیل فرم زیر نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات خود اقدام نمایند.

  1. دارا بودن سه سال سابقه فعالیت مستمر به عنوان راهنمای گردشگری
  2. نداشتن سابقه بیمه اجباری*
  3. دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن و حداکثر ۵۰ سال**

نکات:
* عدم استفاده از بیمه اجباری به معنی این است که، راهنما قبلا توسط کارفرمای دیگری بصورت رسمی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته باشد. بدیهی است افراد تحت پوشش بیمه های اختیاری و مشاغل آزاد شامل این محدودیت نخواهند شد.

** در صورتی که متقاضیان، دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول سنی مجاز (50 سال) اضافه می‌گردد و در صورت احراز شرایط، به عنوان مشمول پذیرفته می‌شوند.

 

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است

سوابق مکاتبات