اطلاعیه عضویت در انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران در سال 1400

به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی راهنمایان استان تهران می‌رساند؛ بر اساس مصوبه هیات مدیره، مبلغ حق عضویت در سال جدید (١۴٠٠) مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه هزارتومان) اعلام می‌گردد.

نکته : همکاران عزیزی که برای نخستین بار تصمیم به عضویت در این انجمن را دارند بایستی همچنان نسبت به پرداخت ورودیه انجمن به مبلغ 500،000 ریال اقدام نمایند.

شرایط عضویت انجمن

شرایط عضویت

کلیه افراد واجد شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :

 • داشتن تابعیت ایران
 • شاغل در صنعت راهنمای گردشگری در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبرشامل کارت راهنمای تور معتبر
 • نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
 • قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.
 • پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مستمر.
 • اقامت یا فعالیت در حوزه فعالیت انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران

تبصره 1- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادانه عضویت انجمن صنفی را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره 2- شکایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دلیل عدم احراز شرایط عضویت توسط هیات مدیره در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می شود و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

تبصره 3 – در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

حق عضویت انجمن

ورودیه برای هر عضو فقط یک بار دریافت می‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی معین می گردد و کلیه اعضا موظف به پرداخت حق عضویت تا پایان فروردین هر سال می باشند. (ورودیه سال 1400 مبلغ 500.000 ریال می باشد)

ب – حق عضویت سالیانه که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی معین می گردد.

نکته 1 : اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان در دوره تصدی از پرداخت حق عضویت معاف می باشند.

نکته 2 : مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود؛ قابل استرداد نیست.

نکته 3 : چنانچه هر یک از اعضا حداکثر ظرف مدت 3ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف خزانه‌دار به وی اخطار کتبی داده می‌شود . چنانچه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف یک ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد.

موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت

موارد زیر منجر به تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی خواهد بود :

 • عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه (با اعلام مسوولان مالی انجمن صنفی).
 • عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن صنفی ( با اعلام هیأت مدیره انجمن).
 • از دست دادن شرایط عضویت در انجمن
 • آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور.

نکته 1 : در موارد بندهای 1 و 2، عضویت شخـص مورد نظـر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درآید و تا رفـع تعلیـق ، درمجمـع عمومی حق رای نخواهـد داشت.

تکمیل فرم عضویت

پرداخت حق عضویت

جهت پرداخت حق عضویت می توانید یکی از راه های زیر را انتخاب نمایید:

 • پرداخت نقدی
 • روش دیگر برای پرداخت حق عضویت، واریز وجه از طریق کارت به کارت به:شماره کارت: 5892101120580432 بانک سپه به نام حمید درودیان
  واریز و رسید پرداختی خود را به شماره ۰۹۱۲۳۴۶۷۸۶۹ آقای سلمان زاده ارسال فرمایید.
 • درگاه اینترنتی (به زودی . . )

پرداخت از طریق درگاه بانکی