اطلاعیه عضویت در انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران در سال 1400

به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی راهنمایان استان تهران می‌رساند؛ بر اساس مصوبه هیات مدیره، مبلغ حق عضویت در سال جدید (١۴٠٠) مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه هزارتومان) اعلام مي‌گردد.

نکته : همکاران عزیزی که برای نخستین بار تصمیم به عضویت در این انجمن را دارند بایستی همچنان نسبت به پرداخت ورودیه انجمن به مبلغ 500،000 ریال اقدام نمایند.

شرایط عضویت انجمن

شرایط عضویت

کلیه افراد واجد شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند :

 • داشتن تابعيت ايران
 • شاغل در صنعت راهنمای گردشگری در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبرشامل کارت راهنمای تور معتبر
 • نداشتن محكوميت كيفري مؤثر در محروميت از حقوق اجتماعي.
 • قبول و تعهد اجراي مقررات اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن.
 • پرداخت ورودیه و حق عضويت به طور مستمر.
 • اقامت یا فعالیت در حوزه فعالیت انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به قبول عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل عدم احراز شرايط عضويت توسط هيات مديره در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

حق عضویت انجمن

وروديه براي هر عضو فقط يك بار دريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي گردد و کلیه اعضا موظف به پرداخت حق عضویت تا پایان فروردین هر سال می باشند. (ورودیه سال 1400 مبلغ 500.000 ریال می باشد)

ب – حق عضويت ساليانه كه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي گردد.

نکته 1 : اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان در دوره تصدی از پرداخت حق عضویت معاف می باشند.

نکته 2 : مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود؛ قابل استرداد نيست.

نکته 3 : چنانچه هر يك از اعضا حداكثر ظرف مدت 3ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود . چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذکور در انجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد.

موارد تعليق يا محروميت از عضويت

موارد زیر منجر به تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي خواهد بود :

 • عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسوولان مالي انجمن صنفي).
 • عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن صنفي ( با اعلام هيأت مديره انجمن).
 • از دست دادن شرايط عضویت در انجمن
 • آرای قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.

نکته 1 : در موارد بندهاي 1 و 2، عضويت شخـص مورد نظـر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درآيد و تا رفـع تعليـق ، درمجمـع عمومي حق راي نخواهـد داشت.

تکمیل فرم عضویت

پرداخت حق عضويت

جهت پرداخت حق عضویت می توانید یکی از راه های زیر را انتخاب نمایید:

 • پرداخت نقدی
 • روش دیگر برای پرداخت حق عضویت، واریز وجه از طریق کارت به کارت به:شماره کارت: 5892101120580432 بانک سپه به نام حمید درودیان
  واریز و رسيد پرداختي خود را به شماره ۰۹۱۲۳۴۶۷۸۶۹ آقای سلمان زاده ارسال فرمایید.
 • درگاه اینترنتی (به زودی . . )

پرداخت از طریق درگاه بانکی