همکار گرامی،
خواهشمد است جهت تمدید کارت مراحل زیر را دنبال فرمایید.

آدرس اینترنتی سامانه جامع راهنمایان گشت (سادرا)

ta.mcth.ir

مراحل تمدید کارت برای راهنمایانی که قبلا در سامانه ثبت نام نکردند:

1- ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه ta.mcth.ir (در منو تکمیل اطلاعات: فرم اطلاعات، احراز اطلاعات و ثبت مدارک تکمیل گردد.)

2- ثبت درخواست خوداظهاری راهنما (از منوی کارتابل، زیرمنوی درخواست جدید، در پوشه راهنمایان گشت بر روی گزینه خوداظهاری راهنما کلیک نمایید.)

3- دریافت تاییدیه کارشناس مربوطه (در صورت تایید مدارک، درخواست شما جهت صدور کارت به دفتر هماهنگی استان ارسال خواهد شد.)

4- تایید نهایی و صدور کارت (پس از دریافت تاییدیه از سامانه، با مراجعه به دفتر هماهنگی استان نسبت به دریافت کارت خود قدام نمایید.)

نکته: با ثبت خوداظهاری راهنما و تایید درخواست توسط استان مربوطه، کارت شما به مدت یک سال تمدید می گردد و نیازی به ثبت درخواست تمدید کارت راهنما نمی باشد.

 

مراحل تمدید کارت برای راهنمایانی که قبلا در سامانه خود اظهاری خود را تکمیل کردند:

1- ثبت درخواست تمدید کارت (از منوی کارتابل، زیرمنوی درخواست جدید، در پوشه راهنمایان گشت بر روی گزینه تمدید کارت کلیک نمایید.)

2- دریافت تاییدیه کارشناس مربوطه (در صورت تایید، درخواست شما جهت صدور کارت به دفتر هماهنگی استان ارسال خواهد شد.)

3- تایید نهایی و صدور کارت (پس از دریافت تاییدیه از سامانه، با مراجعه به دفتر هماهنگی استان نسبت به دریافت کارت خود اقدام نمایید.)

نکته: کارت راهنمای گردشگری زبان فارسی به مدت سه سال و برای سایر زبان ها به مدت یک سال صادر می‌گردد.

توجه!

راهنمایان گردشگری استان تهران، در صورت نیاز به راهنمایی در موضوعات فوق با شماره زیر تماس حاصل فرمایند.

(میرات فرهنگی استان تهران-نجف پور)
021-88934841-3
داخلی 1154

راهنمای استفاده از سامانه سادرا

به دلیل تغییرات ایجاد شده در سامانه، فایل PDF راهنمای استفاده از سامانه در حال بروز رسانی است.