پرداخت حق بیمه راهنمایان در سه ماهه اول سال 1401

راهنمایان گردشگری می‌تواند با مراجعه به سامانه تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه سه ماهه اول سال 1401 خود اقدام نمایند.

به اطلاع راهنمایان گردشگری سراسر کشور می‌رساند، با پیگیری های به عمل آمده، سهم دولت جهت بیمه راهنمایان برای سه ماه اول سال ۱۴۰۱، از تاریخ ۱ فروردین ماه تا ۳۱ خردادماه، در سامانه تأمین اجتماعی برای افراد بیمه شده از طریق کانون ثبت و امکان پرداخت فراهم شد.

بیمه راهنمایان گردشگری به همت کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور و با انعقاد تفاهمنامه با سازمان تامین اجتماعی در یک سال گذشته با هدف تسهیل شرایط کاری و رفاهی همکاران برقرار گردیده است.

راهنمایان مشمول که قبلا از طریق سامانه Samt.tamin.ir بیمه خود را پرداخت کرده‌اند، می‌تواند در پروفایل شخصی خود در این سامانه نسبت به پرداخت حق بیمه سه ماه اول 1401 اقدام نمایند.

آخرین اخبار