بخشنامه دستمزد راهنمایان گردشگری در سال 1401

بخشنامه سال 1401 دستمزد راهنمایان گردشگری ایران، مصوب کانون و جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران ابلاغ شد.

لوگو
 

مطابق نرخ‌نامه مصوب کانون و جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران، حداقل دستمزد روزانه راهنمایان گردشگری برای سال 1401، به استناد ماده 41 قانون کار، ماده 5 آیین نامه راهنمایان گردشگری و نرخ پایه اعلامی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

لازم بذکر است با توجه به بیمه شدن راهنمایان گردشگری با حمایت دولت، بخش بیمه نشده از جدول حذف شده و همه راهنمایان بیمه شده تلقی می‌شوند.

همچنین به نرخنامه سال 1401، راهنمای داخلی، راهنمای ورودی (تفکیک به سه بخش)، راهنما خروجی و سافاری (آفرود) نیز اضافه شده است.

امید است با تاکید هیئت مدیره انجمن های استانی، راهنمایان گردشگری کشور با رعایت حداقلِ دستمزد در دریافت حقوق خود از کارفرمایان و گردشگران کوشا باشند.

آخرین اخبار