گروه تخصصی راهنما راننده

در گروه تخصصی  راهنما رانندگان  انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران، راهنمایان دغدغه مند و شاغل در این حوزه به صورت داوطلبانه، در راستای اهداف گروه فعالیت می نمایند.

اهداف :

 • شناسایی راهنما رانندگان شهر و استان تهران با قدرت تفکیک زبان تخصصی – نوع ماشین –
 • مشارکت گردآوری اطلاعات مفید و مرتبط
 • مشارکت در معرفی توانایی افراد
 • حمایت صنفی و معنوی از اعضا
 • مشارکت در استاندارد سازی و اطلاع رسانی درون گروهی

فعالیت ها

 • معرفی، گردآوری و انتشار منابع اطلاعاتی مرتبط
 • برگزاری کارگاههای کاربردی و مرتبط
 • ایجاد تعاملات و تفاهمات با ارگان های مربوطه
 • حضور در گردهمایی ها و جلسات مرتبط در راستای حمایت از اعضا
 • تدوین نرخنامه و شرایط
 • ایجاد یک شبکه اجتماعی ویژه اعضا جهت هماهنگی و ارتباط سریع
 • شناسایی و پیشنهاد مشکلات سر راه اجرای تور توسط راهنما رانندگان

فعالیت های در دست اقدام

فعالیت های انجام شده

رضا رحیمیان پور
رضا رحیمیان پور
دبیر گروه تخصصی

اعضای کمیته

ردیف نام و نام خانوادگی نوع خودرو
1 سیداحمد سیدعلی زاده
2 الهام مضیفیان
3 مهسا مختاری
4 شهاب شریف زاد
5 نیما ارشادی
6 عبدالرضا باقری
7 احمد رضا امینی ملکی
8 مجتبی همزه ابیازنی
9 رضا رحیمیان پور
10 رویا تهراندخت نیساری
11 پروین توکلی
12 بهنام رستاک
13 مسعود سلمان زاده
14 بابک نعمت پور
15 محسن عباس زاده زنجانی
16 پروانه عظیمی
17 علی اعظمی
18 امیر ضیغمی