عکس کاور خود را تغییر دهید
masoud
عکس کاور خود را تغییر دهید
مدیر امور صنفی انجمن راهنمایان گردشگری استان تهران و بازرس هیات مدیره
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

سلمان زاده
مسعود
راهنمای فرهنگی

مدیر امور صنفی انجمن راهنمایان گردشگری استان تهران و بازرس هیات مدیره

1391
راهنمای تورهای خروجی, راهنمای تورهای ورودی, راهنمای تورهای داخلی
لیسانس
09123467869