بازدید میراث معیرالممالک

یکشنبه ۲۲ خرداد کمیته حفظ میراث تاریخی و طبیعی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران میزبان راهنمایان گردشگری تهران در برنامه کارگاهی فرایند مرمت بناهای تاریخی در خانه_باغ کیهانی بود.

باغ کیهانی بخشی از میراث باغ معیرالممالک

طبق نقشه های تاریخی تهران اراضی معیرالممالک که برخی بناهای آن توسط دوستعلی خان معیرالممالک وقف شده است، با نام باغ معیر ثبت شده اند. بناهایی چون مسجد، حمام و آب انبار معیر که راهنمایان گردشگری تهران در این برنامه به صورت پیرامونی از آثار به جا مانده بازدید کردند و با بخشی از روایت های تاریخ میراث تهران آشنا شدند. در ادامه برنامه توضیحاتی در خصوص فرایند مرمت بنا با حضور مدیرعامل شرکت بهرام کیان مهر و مدیر پروژه مرمت باغ کیهانی در فضای کارگاهی واقع در محله سنگلج ارائه گردید. محمد بهرام بیگی قسمتهای مختلف بنا را با اطلاعات تخصصی مرمت معرفی کردند و اعلام داشتند در مدت حضور تیم مرمت بخش های مطبخ، آب انبار و حمام عمارت آوار برداری و رفع خطر شده است. به نظر میرسد این بنا با تعداد درختان توت و دیگر فضای سبزش فضایی منحصر را برای مردم محله سنگلج به ارمغان خواهد آورد.

باغ کیهانی که نام خود را از آخرین مالکش میرزا عبدالله کیهانی از معماران و واقفین تهران به یادگار دارد امروز در جهت منافع مردم محله سنگلج حیات و تنفسی دوباره خواهد یافت.

از زمان خریداری ملک دو هزار متری باغ کیهانی، در بخشهای حیاط شمالی و دیگر بخش های بنا رفع خطر صورت گرفته است و اکنون مساعدت و همراهی شهرداری منطقه ۱۲ در تامین بودجه مرمتی و همراهی تیم اجرایی را‌می طلبد تا بقای بخشی از تاریخ میراث شهرمان را در حافظه تاریخی محله سنگلج جاودان کنیم.

امیدواریم با دانش حاصل از کارگاه آموزش مرمت این برنامه، در زمان حیات مجد باغ کیهانی شاهد برگزاری تورهای گردشگری محله با هویت میراثی سنگلج باشیم.

این برنامه با هدف آشنایی با فرآیند کار مرمت بناهای تاریخی و ارزشمندی احیای بناهای تاریخی در جهت حفظ هویت میراثی شهر تهران برگزار شد.

روابط عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران

آخرین اخبار