فرهنگی

در انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران از روز آغازین فعالیت، اقدامات فرهنگی به جهت فرهنگسازی بهتر در زمینه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. با نگاهی کوتاه به سابقه انجمن از فعالیت های پر شمار آن در زمینه برگزاری همایشها، جشنواره ها، سمینارها، گردآوری مطالب ،چاپ کتب و ایجاد آرشیوهای علمی و فرهنگی مختلف آگاه خواهیم شد. در ادامه این فعالیتها مدیریت فرهنگی انجمن در قالب سه کمیته تخصصی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

کمیته رویدادهای فرهنگی:

این کمیته به طراحی و اجرای رویدادها و برنامه های فرهنگی، از جمله سیمنارهای کاربردی، همایش‌های معرفی، بزرگداشت بزرگان و رویدادهای دیگر خواهد پرداخت.

کمیته تألیف و تدوین محتوای فرهنگی:

در این کمیته اهم فعالیت متمرکز بر پژوهش و تولید مطالب مرتبط فرهنگی قراردارد و تلاش می شود تا نتیجه این فعالیتها، در قالب نشریات، مقالات و کتاب و همچنین به شکل کاربردی در فضای مجازی منتشر شود.

کتابخانه:

تامین منابع اطلاعاتی متناسب با فعالیت راهنمایان از دغدغه های همیشگی انجمن بوده و هست. لذا در این کمیته تصمیم بر این است تا با تامین فضای مناسب و جمع آوری منابع مختلف اطلاعاتی از جمله ،کتاب، نشریات، فیلم و بروشور بتوانیم منابع اطلاعاتی به روز و قابل استفاده ای را در اختیار همکاران قرار دهیم.

فعالیت های در دست اقدام

فعالیت های انجام شده

برگزاری بازدیدهای فرهنگی:

معرفی اعضای مدیریت فرهنگی

علیرضا مقدم نیا
علیرضا مقدم نیا
مدیر فرهنگی

کمیته رویدادهای فرهنگی

دبیر کمیته:

شما می توانید داوطلب باشید

الهام خادم حسینی
الهام خادم حسینی
عضو کمیته
مهدی میرحسینی
مهدی میرحسینی
عضو کمیته
ثمره حامدی
ثمره حامدی
عضو کمیته
شما داوطلب باشید‌
شما داوطلب باشید‌
عضو کمیته

کمیته تألیف و تدوین محتوای فرهنگی

دبیر کمیته:

شما می توانید داوطلب باشید

شما داوطلب باشید
شما داوطلب باشید
عضو کمیته
شما داوطلب باشید
شما داوطلب باشید
عضو کمیته