امور صنفی

مدیریت امور صنفی در راستای بالابردن سطح کیفی فعالیت راهنمایان گردشگری، در کنار تعیین تدابیری برای مقابله با تخلفات و همچنین اطلاع‌رسانی موضوعات مرتبط با امور راهنمایان گردشگری، تشکیل شده است.

کمیته نظارت، بازرسی و امنیت شغلی راهنمایان

این کمیته با هدف تامین امنیت شغلی راهنمایان گشت، نظارت بر استفاده از راهنمایان مجاز توسط دفاتر و نظارت و جلوگیری از فعالیت افراد غیر متخصص و فاقد مجوز در تورهای ورودی، داخلی و خروجی، در مبادی، مقاصد و مسیرهای گردشگری تشکیل شده و با مجوز و همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران فعالیت می نماید.

چارچوب فعالیت اعضای کمیته نظارت، بازرسی و امنیت شغلی راهنمایان به شرح زیر است:

 • رعایت تعهد اخلاقی و سلامت اداری
 • حفظ شان و جایگاه راهنمایان
 • اهمیت ویژه به امنیت شغلی راهنمایان
 • عدم خلط موضوعات شخصی با مقوله نظارت
 • رعایت حسن برخورد و اخلاق مناسب
 • رعایت آرامش در نحوه بازدیدها
 • بروز رسانی اطلاعات در حوزه مربوطه
 • عدم ایجاد هرگونه تنش و التهاب
 • تهیه و ارائه گزارش های کتبی و دقیق و صحیح از تمامی بازدیدها
 • همکاری با مدیر امور صنفی و هیات مدیره انجمن

فرآیند نظارت و بازرسی به این شرح است:

 • شناسایی تورها
 • مشخص شدن مبادی، مقاصد و مسیر تورها
 • استقرار بازرسان و انجام بازرسی
 • تنظیم گزارش ناظر و جمع آوری مستندات
 • ارسال گزارش به اداره کل جهت اقدامات بعدی
 • پیگیری رسیدگی به گزارش ناظران از مراجع ذی صلاح

کمیته حقوقی و فنی

این کمیته با هدف تبیین و تشریح زوایای فعالیت راهنمایان گردشگری تشکیل گردیده است و از نظرات این کمیته در برنامه ریزی های مختلف امور صنفی راهنمایان استفاده خواهد شد. در این کمیته مواردی به شرح زیر مورد تدوین و تایید قرار خواهد گرفت :

 • تبیین اختیارات، مسئولیتها و وظایف راهنمایان (فرهنگی، طبیعت گردی، تخصصی، راهنماراننده، کمک راهنما و …)
 • به روز رسانی قراردادها و آیین نامه های دستمزد فعالیت راهنمایان
 • به روز رسانی ساختار سنجش صلاحیت راهنما در کمیته های فنی
 • بررسی و اظهار نظر فنی در خصوص مشکلات صنفی راهنمایان و رسیدگی فنی به شکایات حسب مورد
 • تبیین ساختارهای مرتبط شغلی راهنمایان گردشگری
 • بروز رسانی اطلاعات راهنمایان در حوزه های فنی و حقوقی

کمیته رفاهی

فعالیت های در دست اقدام

 

فعالیت های انجام شده

معرفی اعضای مدیریت صنفی

مسعود سلمان زاده
مسعود سلمان زاده
مدیر امور صنفی

کمیته نظارت، بازرسی و امنیت شغلی راهنمایان

دبیر کمیته:

مسعود سلمان‌زاده (شماره تماس: 09123467869)

مسعود سلمان‌زاده
مسعود سلمان‌زاده
دبیر کمیته
محمدحسین یزدانی
محمدحسین یزدانی
عضو کمیته
حمید درودیان
حمید درودیان
عضو کمیته
رضا رحیمیان پور
رضا رحیمیان پور
عضو کمیته
امیر روستایی
امیر روستایی
عضو کمیته
مصطفی منصوری
مصطفی منصوری
دبیر کمیته
مهسا مطهر
مهسا مطهر
عضو کمیته
احسان جعفری
احسان جعفری
عضو کمیته
بهنام رستاک
بهنام رستاک
عضو کمیته

کمیته حقوقی و فنی

دبیر کمیته:

حمید درودیان (شماره تماس: ٠٩١٢٢٨۵١٣۶١)

حمید درودیان
حمید درودیان
دبیر کمیته
محمدحسین یزدانی
محمدحسین یزدانی
عضو کمیته
جلیل چرخیان
جلیل چرخیان
عضو کمیته
میثم امامی
میثم امامی
عضو کمیته
حمید روحانی
حمید روحانی
عضو کمیته
محمدرضا ریشه چی
محمدرضا ریشه چی
عضو کمیته
محمد منظرنژاد
محمد منظرنژاد
عضو کمیته
مسعودسلمان زاده
مسعودسلمان زاده
عضو کمیته

کمیته رفاهی

دبیر کمیته:

عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته